ZAWIADOMIENIE O PRZEKSZTAŁCENIU

ZAWIADOMIENIE O PRZEKSZTAŁCENIU

Lębork, 3 stycznia 2024 roku

PGS GROUP sp. z o.o.
ul.Wileńska 7F lok. 2
84-300 Lębork

ZAWIADOMIENIE O PRZEKSZTAŁCENIU

Szanowni Państwo, informujemy, że z dniem 3 stycznia 2024 roku spółka komandytowa pod nazwą PGS GROUP sp. z o.o. (KRS: 0000653097) uległa przekształceniu w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą:

PGS GROUP sp. z o.o.
ul. Wileńska 7F lok. 2, 84-300 Lębork
REGON: 366093015, NIP: 8411719783, KRS: 0001078706

Przekształcenie zostało przeprowadzone w oparciu o art. 551 i nast. kodeksu spółek handlowych. Oznacza to, że spółce przekształconej (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej (spółka komandytowa). Wspólnicy spółki przekształcanej stali się z dniem przekształcenia wspólnikami spółki przekształconej oraz członkami jej zarządu.

Powyższe oznacza, że na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, z mocy samego prawa, przeszedł cały majątek spółki komandytowej oraz wszystkie prawa i obowiązki wynikające z zawartych przez spółkę komandytową umów. Dotyczy to także praw i obowiązków wynikających z decyzji administracyjnych. Natomiast zgodnie z art. 553 § 2 k.s.h., spółka przekształcona pozostaje podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane spółce przed jej przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej.